Bezpieczne agencje pracy

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do kariery w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł być wiązany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W centralnej grupie otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które wprowadza się w pozostałych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być mocny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo wyposażenia w punktu zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.