Biuro rachunkowe mika

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te zakłada na praca innych podmiotów gospodarczych i firm, a więcej osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do działania obowiązków powiązanych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a ponadto praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typie operacje. Moduł Optima jest właśnie zintegrowany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie dane potrafią być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Daje to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wielkości i sposobu firmy można zastosować różne moduły jakie ma program Optima Biuro Rachunkowe. A właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Zezwala na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na prowadzenie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w całości zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w środek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i wewnętrznych. Pozwala więcej na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest jasny w klas stacjonarnej i modelu usługowym dostępnym przez internet.