Comarch erp optima gazeta prawna

Comarch ERP Optima to uniwersalna aplikacja, pozwalająca wszystkiej marce na wykonywanie całej księgowości, i dzięki dużym aktualizacjom jest cały okres dostosowana do najróżniejszych przepisów.
W oprogramowaniu dostaje się Księga Podatkowa, zawierająca Książkę Zysków i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a jeszcze sporządzenie umowie i e-deklaracji.

rozwiązania erpWłasne rozwiązania ERP - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Ponadto Comarch księgowość to i Księga Handlowa. Element ten mówi za takie prac jak napisanie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy mienie zestawień na platformie obsługiwanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano więcej o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie akcje jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków zachowawczych i wartości niematerialnych, stosowanie trzech nowych metod amortyzacji (liniowa, jedna lub degresywna). Wydobywają się tu także liczne funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a dodatkowo możliwość mienia osób dorosłych za jedne jego elementy.
Oprogramowanie Comarch księgowość to znakomite wyjście dla każdej firmy, jaka nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja istnieje w pełni zautomatyzowana, więc wystarczy jedynie wprowadzić do niej dane, aby wszystkimi wyliczeniami zainteresowało się oprogramowanie. Umożliwia wtedy nie tylko wygodę, lecz także oszczędność kosztów.
ERP Optima można przetestować dzięki wersji demonstracyjnej. Są dwie metody na wpadnięcie w jej mienie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na część producenta i wykonać szukający na niej formularz. Jakie jest ograniczenia w związku do szerokiej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można stosować z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Stanowi to okres odpowiedni do sprawdzenia w realizacji całych jej pracy. Dopiero po ostatnim okresie można zdecydować, czy nabędzie się licencję na dalsze używanie, bądź i zrezygnuje. Istnieje ostatnie odpowiednie rozwiązanie, idące na darmowe sprawdzenie, czy o wydać pieniądze.