Controlling sprzedazy

system zarządzania produkcją

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w każdej wielkiej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością finansową i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza kwota i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem jesteśmy do czynienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdyby mamy do postępowania z rachunkowością zarządczą.