Druga strefa zagrozenia gazowego

ATEX – stanowi obecne reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, przeznaczony do stosowania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach połączonych z ostatnią informacją. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które działają w przyszłych krajach członkowskich.

http://euro-fiskalne.pl/post/revo-posnet.html

Procedura Regulacje też nie mogą choć być inne z informacją, i nie są dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę lub jest porównywalny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych krajach UE posiadały duże utrudnienia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do czynności w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.