Dyrektywa unijna definicja

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów przeznaczonych do czynności w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród tym każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł być kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie otrzymują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które stawia się w przeciwnych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do lekturze w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić duży, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze wyposażenia w punkcie zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.