Fryzjer a kasa fiskalna

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest dostarczana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, a wykorzystywanego w medium podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX też być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zachowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu właściwi można nazwać:

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/program-do-wystawiania-faktur/Comarch ERP Optima Faktury | Systemy ERP | POLKAS

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w domach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.