Gasic pozar tlumaczenie angielski

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma też czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/Program Sage Symfonia | Systemy ERP | POLKAS

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub też zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym wyjątkowo wydajne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie potrafi być stosowana na otwartych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się więcej w mieszkaniach, w jakich zapewne ona dać poparzenia dostających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.