Kasa fiskalna homologacja

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w jakimś sklepie czy supermarkecie – jednym słowem tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż detaliczna. Tylko od początku. Co wtedy jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami piszącymi to nic nowego jak narzędzie elektroniczne, dzięki jakiemu potrafimy stwierdzić ruch i kwotę podatku dochodowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, oraz informacje o zakupach postrzegane są w zewnętrznej zabezpieczonej pamięci.

Teraz w Polsce kasy są zaopatrzone w świadomość fiskalną o właściwościach OTP (One Time Programming), które znane są unikalnym numerem, w której na rozwiązanie doby sprzedaży przeznaczane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego umieszcza się łączna kwota podatku i ceny brutto.

Podział kas fiskalnych.
Ze względu na budowę kasy rejestrujące daje się na tradycyjne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:
– współpracują z komputerami;
– są drukarkami fiskalnymi;
– są kasami komputerowymi;
– systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);
– są terminalami kasowymi.

Systemy, które są wykorzystywane w sumach liczą się jeszcze na dwa główne systemy:
– systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny dostają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od towarów także usług));
– systemy bazujące na komputerze (w współczesnej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna jest kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w współczesnej kasie prowadzone są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który również steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma