Kontrola krzyzowa urzedu skarbowego

Z pewnością niejeden z wielu przedsiębiorców, jaki nie doświadczył osobiście kontroli urzędu skarbowego, dziwi się jak wygląda taka sytuacja w działalności. Otóż kontrola kasy fiskalnej przez audytora z urzędu jest wprowadzona w działalność osób oddelegowanych w chłodnym urzędzie do między innymi takiej pracy, którą jest pytanie urządzeń (kas) na polu u przedsiębiorców. Taka sytuacja jest dla kontrolera niejako chlebem powszednim. Dla przedsiębiorcy – teraz nie. Zastanówmy się więc, jak praktycznie robi taka kontrola kasy fiskalnej przez audytora z tytułu i co będzie obiektem tego swoistego audytu?

Przede każdym musimy sobie uświadomić, iż obowiązkiem kontrolera jest sprawdzenie stanu technicznego kasy. Czy wszystko działa poprawnie? Czy wszystko jest rejestrowane należycie? Czy by na pewno przedsiębiorca zawsze “nabija” paragony? Czy odnajdą się jakieś niedociągnięcia pod względem niesprawnych modułów i technikaliów w {kasie?|sumie?|kwocie?|walucie?|kieszeni?} To jedynie wybrane z wielkiego spektrum pytań, na jakie musi sobie odpowiedzieć dobry kontroler.

Gra tym, oczywiście w gestii kontrolera jest i sprawdzenie jakości obsługi. Kontrola kasy fiskalnej przez kontrolera z tytułu skupia się jeszcze z zainteresowaniem pracownika skarbówki pod kątem książek serwisowych, jak też raportów. Oprócz tego, kontroler może same sprawdzić szeroko rozumianą prawidłowość tzw. zaprogramowania kasy.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/Elzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

Oczywistą sprawą jest dodatkowo, iż pracownik przeprowadzający kontrolę z możliwością dostrzeże bądź w ogóle posiadamy kasę fiskalną. Cali ci, którzy postanowili zignorować konieczność jej zajmowania, mogą wtedy znaleźć się w kłopocie. Istotne jest też, ażeby kasa była zapisana.

Bardzo właściwe stanowi wówczas, czy wydajemy klientom paragony. Bo jeśli kontroler podszyje się – powiedzmy – pod użytkownika (nie mówiąc od razu kim jest i z jaką funkcją do nas przybył), to wtedy łatwo możemy “spotkać” na tym, że nie wydajemy paragonu przy transakcji. Tak dlatego pozytywnym automatyzmem, który opłaca się zrobić jest robienie klientom paragonów bezpośrednio po transakcji.

Kończąc, wspomnijmy jeszcze o tym, że kasy fiskalne elzab kontrolowane przez pracownika z urzędu skarbowego łączą się również, ze daniem opinii na plomby, a dodatkowo na numer ewidencyjny kasy.