Mikroskop elektronowy zywe komorki

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i poprawiających pracę człowieka. Wszystkie typy prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i ulegają awariom. Aby uniknąć zgubnemu wpływowi usterki na pełen proces produkcyjny, przydatne jest wykorzystywanie środków ochron, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te niewielkie elementy odgrywają szczególnie istotną postać w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesu awarii. Ich sprawne funkcjonowanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w kolejne miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacje z tego, czy płytki robią w cieczach, lub w gazach, dzielą się między sobą kształtem i rodzajem zastosowanej technologii. Pewny typ tych składników bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu określonej liczby ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki przeprowadzane są przy pomocy lasera i potrafią jedynie minimalne osłabienia w naszej strukturze, idące na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica między tymi dwoma typami zabezpieczeń polega na tym, że pierwsze spośród nich wymagają każdorazowej wymiany po wyjściu awarii. Ich niska forma sprawia jednak, iż są one o moc tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa że stanowić też zastosowane jednocześnie z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie zwiększają naszą pozycję. Rolą płytki jest gwarancja zaworu przed zakażeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wadą tego rozwiązania jest okazję wykorzystania zaworu o coś gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który zapłacimy tanio niż w wypadku zakupu zaworu do własnej pracy. Dobór korzystnego rozwiązania winien stanowić natomiast zależny od stronie konkretnej maszyny.