Mikroskop transmisyjny

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie wewnątrz mikroświata, są one urządzeniami zaprojektowanymi w planie obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne elementy są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop zakłada się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, jakie są zlokalizowane na tyłach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek dany do punktu wybiera się mianem obiektywu. Z zmiany drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i uznaje on spełnianie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony wewnątrz obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który jest przeglądany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze względu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz postrzegany jest pozorny, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów będących do doświadczeń na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych zaleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych polegają na uzyskaniu próbki z określonego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedziny, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a też jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem stanowi istotny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Umożliwiają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne idą na prowadzenie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń i drugich części materiałowych.