Nagrzewnice elektryczne przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich składników i popularni.

W kontaktu ze ogromnymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie łatwiejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do praktyki w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które pozostawione są do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić dość oznakowane i przejść szereg testów, jakie biorą na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego rodzaju urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tutaj.