Obliczenia wytrzymalosci slupow energetycznych

Dokładne określenie stylu i charakteru obciążeń jest nieodzowne do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tez zmian i restauracji.

W związku z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne, w współczesnym raczej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może również elementów statycznych, kiedy również silnych. W wydarzeniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes używane są również w projekcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w sensie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w punkcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń natomiast ich zysku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes są także dużo poważne znaczenie w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich formie i własnych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań estetycznych i pewnych.Najekonomiczniejsze jest zastosowanie wstępnych analiz obecnie na wczesnym etapie projektu. Pozwala to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy także w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane też do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W dzisiejszych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W układzie spośród ostatnim, coraz szybko można przewidzieć ekstremalne doświadczenia i zapobiegać potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest jeszcze popularniejsze.