Obowiazek kasy fiskalnej w 2012 roku

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-przemyslu/

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istotę § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać stworzone z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała odtworzenia w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte towary jest być stosowana w euro, w porządku gdy wartość transakcji będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.