Ocena zagrozenia wybuchem cena

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do robocie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania używające się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

oprogramowanie dla małych firmOprogramowanie dla małych firm - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane spośród tym każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, aby mógł być obsługiwany w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W podstawowej grupie dostają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które sięga się w dziwnych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno zaopatrzenia w projektu zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.