Plan finansowy kawiarnia

Program enova to zespół finansowo – księgowy, jaki stanowi w kształcie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak również ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta przeprowadza się głównie w obszarze ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno nowych jak i jeszcze okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie serwisu z funkcją wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą więc wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe czy same listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na rozliczenia z konsumentami również na żądanie płatności. Na wycieczkę zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Robi się to wraz z tabelą kursów, a też z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w tym programie zezwala na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów idzie na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma bardzo łatwą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową kiedy również memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program urządzony jest już w dokumentacje zezwalająca na rachunki z partnerami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova idzie na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Stanowi niezwykle wysoką funkcjonalność, która zawsze się rozbudowuje, dlatego te z całą pomyślnością zalecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to znakomity system finansowo - księgowy.