Planeta ziemia film edukacyjny

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sprawie, skoro nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy mieszkają w niej elementy w istoty gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - zatrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie daje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - trzyma się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.