Pospiech immobilien

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na swojej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów wykorzystuje się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest rzeczywiście woda. Wprawdzie nie w jakimkolwiek przykładu można się nią służyć. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że bogata ją łączyć tylko w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie ważna z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę stawia się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w tych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.