Pozar rysunek

Zgoda spośród poziomu gaszenia pożaru jest kluczowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien spośród najbardziej trudnych żywiołów, niemożliwych do opanowania, szybko rozpowszechniający się i usuwający wszystko co zobaczy na swojej drodze. Każde pomieszczenie, w którym stoją ludzie, powinno być właśnie urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą były skuteczną stój w grze z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi przyrządami, które dają do opanowywania ognia i przynoszenia powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy pomocy tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju lub też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar coraz dużo wybierze na miar. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne ujawnia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to strategia gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej użytkowania na wysokiej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to znacznie skuteczne w pomieszczeniach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na tworzeniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im wyższa temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże daleko skuteczna w rywalizacji z płomieniami zaprezentuje się para.