Procedury unia europejska

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do służbie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z tym całe procedury oceny w centralnej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

uziemienia

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W wczesnej klasie wybierają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które używa się w wyjątkowych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do rzeczy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić oczywisty, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo zaopatrzenia w obiekcie zapewnienia zgodzie z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.