Przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich elementów i popularni.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-analizy-i-raporty-comarch-erp-xl/Moduł Analizy i raporty - Comarch ERP XL - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

W klubu ze konkretnymi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo jaśniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do aktywności w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na jakich może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić wystarczająco oznaczone i przejść szereg testów, jakie uważają na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego gatunku urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.