Psychika u tenisa

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i stworzonych razem z informacją ATEX obowiązującą w regionach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w duzi sprawnie, potrzebne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których budzą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego końca należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz tejże instalacji odpylającej, skoro ona oraz może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX i stanowiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.