Rodzaje gasnic pianowych

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w mieszkaniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi istnieć zastosowana, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest kilkoro wydajne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których stosuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy stawia się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna potrafi istnieć też stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym znacznie dobre im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która ogłaszana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.