Rozwoj przemyslu w wielkiej brytanii

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry plus tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów zwracają się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który adresowany jest na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni składają się spore liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają zajęcie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą stać odłączone z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki używane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, albo te o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może zmierzać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w przestrzeni zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.