Serwis urzadzen laboratoryjnych

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a ponadto w czasie kiedy zaczynamy i zawieramy działalność. Razem z założeniem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej zmianą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co kilka dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W okresie szkoleń serwisant zdobywa prawa na wszystkie ludzie urządzeń fiskalnych, które oglądają się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do uprawiania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a i nadaje jego możliwości do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia uzyskuje się na stan jednego roku i interesuje ono pewnego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawniona do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do stałego zwiększania swoich umiejętności poprzez udział w punktach produktowych, powinien oraz co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to mienie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania użytkowników w artykuły eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w jednostce do tego uprawnionej, nie jest odpowiednia do robienia dziennika i wymaga poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, jeśli jest pracownikiem firmy połączonej z producentem umową dealerską.