Srodek gasniczy w gasnicy sniegowej

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego środka do poskramiania pożarów rzuca się różne sposoby gaśnicze.

 

Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Aczkolwiek nie w każdym przypadku można się nią służyć. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z ostatniego, że bogata ją brać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie można spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na podawaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę daje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.