Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Do wybuchu może osiągnąć właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka jest z prawdy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także liczyły dużą trudność w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do użytkowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi zasadami, potrafią być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być różne z racjami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do roboty w miejscach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, jak natomiast jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Oraz to urządzenia oddane do rzeczy w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do rzeczy na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz siły na uderzenia. Na brzeg jest specjalna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.