Tlumaczenie dokumentow jedrzejow

Tłumaczenie artykułu jest jedno w sobie dość trudne. Jeżeli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, wymagamy nie tylko brać pod uwagę "wyuczone" słowa i złożenia ale same mieć wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w stylu angielskim nie wykonywa go w możliwość czysto "akademicki" lecz używa swoich niepowtarzalnych wyglądów i dodanych idiomów.

W kontakcie z tym, że rola globalnej sieci Internetu zawsze jest jeszcze popularniejsza często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z którym zamierzamy przyjechać do większej wartości odbiorców, musimy zrobić go w kilku wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim i polskim, powinien potrafić nie tylko umiejętność tłumaczenia ale same skłonność do definiowania swoich uznań i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Kiedy wtedy wygląda w działalności? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens tekstu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Stanowi ostatnie dodatkowe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na prawdzie "słowo w słowo". W pracy więc, nie mamy co czekać na tworzenie w oparciu o to wpływania profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Dlatego w sztuki tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma siły myślenia abstrakcyjnego. Same co ono posiada, to służyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są wysoko w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz właśnie najprawdopodobniej będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie zaopatrzone w perspektywa łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" obecne będzie toż skutek naszej cywilizacji. Podsumowując, w obiekcie kształcenia dobrych tłumaczy należy zrobić odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale jeszcze pomoże w dziedzinie abstrakcyjnego pojmowania danego języka.