Tlumaczenie tekstu i will always love you

Tłumaczenie, czyli innymi słowy – przekład, to mowa w języku docelowym treści określonej wypowiedzi, która została pierwotnie wygenerowana w języku źródłowym. Sam czas tłumaczenie prawdopodobnie istnieć widziany jako proces przekładu, jak i efekt tego procesu, czyli tekst przetłumaczony z drugiego języka. Przy czym, tłumaczenie w obecnym dodatkowym znaczeniu jest spostrzegane jako pochodne w stosunku do samodzielnej treści. Istnieje rozróżnienie liczące na układzie tłumaczeń na dwa rodzaje: tłumaczenia pisemne – przekład tekstu pisanego i tłumaczenia ustne – przekład wypowiedzi oralnych na słowa lub gesty (w sukcesie języka migowego).
Tłumaczenie pisemne oznacza interpretację znaczenia tekstu wpisanego w stylu źródłowym oraz zredagowanie odpowiednika w języku docelowym zawierającego możliwie najbardziej identyczne znaczenie. W trakcie sporządzania przekładu pisemnego trzeba uwzględnić kilka czynników, a zwłaszcza kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, odmienne alfabety i znaki diakrytyczne, idiomy i związki frazeologiczne etc. Ale sama perfekcyjna znajomość języka docelowego nie ma wystarczającej zdolności do tworzenia tłumaczenia technicznego, albowiem istnieją różne typy tłumaczeń pisemnych prezentujące się branżową terminologią, którą tłumacz też musi dobrze znać.
Tłumaczenia techniczne są przekład tekstów technicznych, czyli dokumentów zawierających fachowe terminy obowiązujące w obrębie danej dziedziny. Warszawa jako miasto stołeczne o zaludnieniu sięgającym powyżej półtora miliona osób, jest siedzibą wielu biur tłumaczeń, które świadczą usługi z zakresu pisemnych tłumaczeń. Każdy specjalista dokonujący tłumaczeń technicznych musi żyć nie tylko osobą biegle władającą danym językiem, ale również profesjonalistą posiadającym wiedzą w kierunku zagadnień obejmujących przekładany tekst. Tłumaczenia techniczne bywają również konsultowane z fachowcami z prawdziwej części bądź testowane przez inżynierów, a po weryfikacji merytorycznej teksty poddawane są dodatkowej korekcie przez filologów.