Transgraniczny przeplyw towarow i osob w unii europejskiej pdf

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w styl szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które musi robić artykuł w relacji od miejsca w którym będzie on traktowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich występowania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z sektorze. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.