Uziemienie w zyrandolu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie rzuca się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być różną postać. Najniższe oraz najmniej skomplikowane modele zwracają się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w zespół ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w normalny sposób podpięte.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-erp-zarzadzanie-produkcja/

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są podawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W sukcesu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania potrafi istnieć dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultatu łatwego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie pewny w skóry iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.