Wentylacja mechaniczna wywiewna

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spowodowana zgodnie z obecnymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najczulsze punkty. W tym końca przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Materiał ten jest dla przedsiębiorstwa interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W planie ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

system zarządzania dokumentamiDMS - systemy zarządzania dokumentami (Document management system) | Systemy ERP | POLKAS

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawy nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w układzie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Leczenia te zapewniają upragniony rezultat finansowy, a przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest największy czynnik skutecznej, oraz tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.