Zafira b filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją to ważne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły grające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w kolekcji narzędzia oraz całe instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one wykorzystywane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie obecne na łączenie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

https://det-o.eu/vn/

Metoda tłumienia wybuchuMetoda ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, dostarcza go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchuOdnosi się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania albo nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, całe jej grupy i elementy są dopasowywane w taki zabieg, żebym one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.