Zylaki para wodna warszawa

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Program enova

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kieruje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie żyć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do których stanowi się pewność, iż nie są w nich pracownicy. Z opieki na liczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić męcząca dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.